Energiernes virkning

Energiernes virkning

Birthe Lynge opnår gode behandlingsresultater i sin klinik Kiroterapi Huset i Holstebro.

Læs her Aase Badens artikel fra Holstebro Onsdag, november 2003.

Når du bliver behandlet med kiroterapi, er det som at sende kroppen på værksted. Behandlingerne udbedrer skader, forebygger kommende skavanker og vedligeholder dit helbred. Så kort kan kiroterapi beskrives, og det kan man læse om på hjemmesiden www.kiroterapihuset.dk, hvis fysiske adresse er Hulvejen 28 i Holstebro.

Indehaveren af Kiroterapi Huset er Birthe Lynge, som efter endt uddannelse hele det forløbne år som bibeskæftigelse har udført kiroterapibehandlinger. De der kommer i Birthe Lynges klinik kommer her af meget forskellige årsager. Det kan være på grund af problemer med dårlige skuldre eller ryg, bronchitis, nedsat immunforsvar eller følelsen af at være i psykisk ubalance. For kiroterapi kan afhjælpe ikke blot fysiske, men også psykiske problemer. Birthe Lynge fortæller således, at hun har hjulpet et ungt menneske, som havde haft en stor sorg, der uden at vedkommende var klar over det, påvirkede velbefindendet. Efter blot et par behandlinger følte den pågældende en stor befrielse og var blevet sit eget, gamle jeg, det vil sige en person, der igen var kommet i balance med sig selv. – Det er naturligvis en temperamentssag, hvilken terapiform man vælger. Derfor gør jeg også, før jeg går i gang med behandlingen, meget ud af at fortælle, hvordan behandlingen foregår og hvilke ting, jeg arbejder med. Sammen med den pågældende vil jeg gerne forinden have fået afklaret behovet for behandling, fortæller Birthe Lynge.

Energiernes virkning i kroppen

I kiroterapien arbejder man med noget så jordnært som fødderne – og noget så uhåndgribeligt som menneskets energisystem. Kiroterapi betyder behandling med hånden. Behandlingen foregår via bestemte greb blandt andet om fødderne. – Med kiroterapi stimuleres meridianbanerne, og energierne sættes i gang igen, så kroppen kan begynde at helbrede sig selv. Herved udlignes både skævheder i muskulaturen, spændinger og psykiske blokeringer, forklarer Birthe Lynge. – Kiroterapi er en behandlingsform, hvor klienten kan mærke energierne i kroppen og i de fleste tilfælde kan se, hvordan kroppen aktivt tager del i behandlingen. Under behandlingen får musklerne “lov at bestemme”. Bestemte muskelgrupper kan for eksempel bevæge sig som helheder, og behandleren kan derigennem erkende meridianernes forløb. Meridianerne hører sammen med hver sine muskler og organer. Hvis energien i en meridian er forkert, påvirker det også det tilhørende organ, dets rytme bliver forskudt, og det kommer ud af trit med de andre organer. – Kiroterapien tager udgangspunkt i patienten. Det er indirekte patienten, som er den styrende. Patientens energisystem viser selv, hvad det har behov for, og skal nok selv rette sig op, når det får den hjælp, der er tiltrængt, understreger Birthe Lynge, som ud over behandlinger i klinikken på Hulvejen giver personer, der af fysiske årsager ikke er i stand til at komme i klinikken, mulighed for hjemmebehandling. Fra denne måneds begyndelse er det desuden blevet muligt for klienter fra Struer at blive behandlet i Struer af Birthe Lynge. Èn gang ugentlig – fortrinsvis på tirsdage – vil Birthe Lynge udføre behandlinger hos Struer Helsekost. Forretningen ejes af hendes søster Anne Margrete Lynge, som stiller et lokale til rådighed til behandlinger.

Kroppen i balance

Behandling med kiroterapi har lindret sygeplejerske Kirsten Sanggaards luftvejs- og blodtryksproblemer. Jeg er sikker på, Birthe kan noget med hænderne! Udsagnet kommer fra Kirsten Sanggaard, sygeplejerske på Holstebro Sygehus og lærer på Sygeplejeskolen i Holstebro. Kirsten Sanggaard, 57, er en af dem, der har fået det betydeligt bedre efter at være blevet behandlet med kiroterapi af Birthe Lynge. – I foråret fik jeg pludselig luftvejsproblemer, noget jeg aldrig før havde haft. Jeg fik astma, og det plagede mig ærlig talt en del. Jeg kontaktede Birthe Lynge, fordi en kollega havde fået så god hjælp hos hende. Birthe Lynge virker meget seriøs, ellers ville jeg aldrig have gjort det, fortæller Kirsten Sanggaard. – Ved det første besøg brugte Birthe megen tid på at forklare filosofien bag behandlingerne, og hun viste mig plancher med blandt andet meridianbanernes placering. Jeg kendte lidt til det i forvejen, og vi fik en udmærket snak om, hvad der så kunne gøres alternativt. – Selv om jeg siger, at Birthe kan noget med hænderne, er det nok den mindste del. Der hører meget andet til behandlingen, som er lidt svært at forklare. Hun sætter kroppen i gang med at komme i en bedre balance, det har hun nogle teknikker til. Men det kan Birthe meget bedre selv fortælle dig. Summa summarum er, at hendes behandling har hjulpet på min astma.

Sidegevinster

Birthe spørger, om man har problemer på anden vis, som muligvis kan have indflydelse på de gener, man har. Og det havde jeg jo. Jeg har haft for højt blodtryk i mange år, som er blevet behandlet med medicin. Men hendes behandling har hjulpet også på det. – Jeg var på et tidspunkt i behandling på Lungemedicinsk Ambulatorium, fordi det var særlig slemt. Jeg havde gener med min stemme, og her talte vi om, at det kunne være blodtryksmedicinen, der udløste generne. Så jeg blev enig med lægen om at jeg skulle lade være med at tage medicinen i et stykke tid. Det var samtidig med, at jeg gik til behandling hos Birthe Lynge. I den tid og heller ikke siden er mit blodtryk steget. – Jeg ved godt, at jeg ikke kan føre noget gyldigt bevis for, at kiroterapien har kunnet sænke mit blodtryk, men jeg har aldrig tidligere kunnet holde det på et passende niveau, når jeg i samråd med min læge har forsøgt at undvære medicinen. Det går godt nu, og det er jeg glad for. – Det er forståeligt nok, at behandlingen virker på flere ting, for vi mennesker udgør et hele. Det er nogle af de samme steder, man går ind og arbejder på. Luftvejs- og kredsløbssystemet hører sammen. – Og så er det endda ikke det eneste. Mens jeg gik hos Birthe Lynge, kom jeg også af med nakkeproblemer, som jeg har haft i mange år. Efter bare et par behandlinger blev min nakke anderledes bevægelig, jeg har ikke haft det så godt i mange år. Og også det har holdt sig. – Jeg vil fortsætte med at gå til behandling hos Birthe Lynge, fordi min astma ligger og lurer, men jeg håber, jeg kan holde den der. Det er der noget, der tyder på. Jeg får i hvert fald meget mindre medicin end før, og det er meget værd.

Udgivet i Artikler.